Aktualnie brak oferty dla kursów w tej grupie wiekowejEfektywne nauczanie języka angielskiego
dzieci od 4. roku życia pasjonujące dla studenta i lektora

Nauka języka obcego dzieci w tym wieku musi odbywać się w sposób jak najbardziej urozmaicony,  gdyż koncentracja uwagi na tym etapie rozwoju jest ograniczona. Spowodowane jest to ogromną ciekawością świata otaczającego malucha, toteż przygotowany program nauczania dla najmłodszych wykorzystuje tą cechę i jest nasycony mnogością gier i zabaw prowokujących użycie i zastosowanie nauczanego języka w wymiarze możliwym do ogarnięcia dla dzieci stymulując zdobywanie wiedzy w sposób jak najbardziej bezwiedny.

Wizja skutecznego nauczania:
  • wypełnienie czasu zajęć aktywnością stosowną dla danej grupy wiekowej dzieci: zadania kinestetyczne, artystyczne, multisensoryczne  oraz inne właściwe, aby nauczyć więcej, śmielej, atrakcyjniej .........
  • czytanie bajek i wierszyków w języku angielskim – kształtowanie rozumienia ze słuchu oraz kryteria dydaktyczne
  • uwzględnienie indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci w planowaniu nauki z wybraną grupą
  • nauka słówek i zwrotów w codziennej komunikacji, pozdrowienia okolicznościowe, proste komendy, inne słówka ...
  • zaangażownie multimediów: ‘stop klatki’  z ulubionych filmów dla lepszego utrwalenia wiadomości, pomoce najlepszych wyspecjalizowanych wydawnictw: Longman, Express Publishing

Zważywszy na wyposażenie pracowni ‘schoolka’, przemyślane metody oraz kwalifikacje lektora  realizacja wyżej wymienionych celów jest realna. 

Zajęcia prowadzone są przez osoby wykwalifikowane i doświadczone w tym bardzo specyficznym zakresie nauczania.