Pożytecznie:
Realizowany program oparty jest na podstawie programowej MEN oraz wychodzi naprzeciw potrzebom komunikacji w języku obcym.

Realistycznie:
Dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego stosowane metody stwarzają konieczność i potrzebę komunikowania się w nauczanym języku, stopniowo eliminując użycie języka polskiego.
Od dzieci, które kontynuują naukę oczekujemy wykorzystania wcześniej zdobytych umiejętności oraz ich rozwijania.

Skutecznie:

Gwarantujemy efektywność naszej pracy, a więc:
  • regularnie dostosowujemy pracę do potrzeb prezentowanych przez grupę
  • regularnie informujemy rodziców o postępach i trudnościach w nauce
  • pozostajemy w kontakcie z nieobecnymi na lekcjach, przekazując im materiał przerobiony na zajęciach natychmiast po ich zakończeniu, aby absencja nie powodowała zaległości w nauce i nie zniechęcała do dalszej pracy 

Atrakcyjnie:
Odpowiednio dobrane tematy zajęć oraz niestandardowe pomoce naukowe podnoszą atrakcyjność treści językowych poruszanych na lekcjach, aby nauka nie była ani trudna, ani  nudna. 
Zajęcia odbywają się w miłej i motywującej atmosferze, uwzględniając maksymalne mozliwości stymulowania kompetencji lingwistycznych i indywidualne uwarunkowania rozwojowe.

Tryb nauki:
organizujemy grupy wg wyników testów kwalifikacyjnych.

 
Czego uczeń będzie potrzebował?
Podręcznika.Zakup podręcznika samodzielnie lub za pośrednictwem szkoły.
Makulatury do notatek własnych.
Przyborów szkolnych.
Pen Drive lub zapisywalny CD.
Aktualny, aktywny adres e-mail.