Pożytecznie:
Realizowany program oparty jest na podstawie programowej MEN oraz wychodzi naprzeciw potrzebom komunikacji w języku obcym, ponadto w programie przewiduje się naukę elementów gramatyki języka angielskiego, jednak wciąż w jak najbardziej odpowiedni dla tej grupy wiekowej sposób tj. poprzez zabawy językowe, gry, aktywność artystyczną etc.  
Dzieci w klasie czwartej szkoły podstawowej napotykają trudności w nauce języka, ponieważ dotąd uczyły się zasad gramtyki indukcyjnie. Na tym etapie nauki uczone są samodzielnego rozpoznawania i stosowania zasad użycia języka.

Skutecznie:
Gwarantujemy efektywność naszej pracy, a więc:
  • regularnie sprawdzamy poziom zdobytych wiadomości  i umiejętności językowych- stosujemy niestandardowe, interaktywne metody testujące wiedzę szybko i sprawnie
  • regularnie dostosowujemy pracę do potrzeb grupy, uwzględniając indywidualne tempo nauki każdego ze słuchaczy
  • stosujemy pomoce naukowe motywujące wszystkich słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
  • w sposób niestandardowy rozwiązujemy kwestię robienia notatek na zajęciach i przekazywania ich nieobecnym natychmiast po zakończonych zajęciach, aby absencja nie powodowała zaległości w nauce i nie zniechęcała do dalszej pracy
  • regularnie informujemy rodziców o postępach i trudnościach w toku nauczania
Atrakcyjnie:
Odpowiednio dobrane tematy zajęć oraz stymulujące pomoce naukowe podnoszą atrakcyjność treści językowych poruszanych na lekcjach, aby nauka nie była ani trudna, ani  nudna.
Zajęcia odbywają się w miłej i motywującej atmosferze
.Co będzie potrzebne uczniowi?
Podręcznik. Zakup we własnym zakresie lub za pośrednictwem szkoły.
Makulatura do notatek własnych.
Przybory szkolne.
Zapisywalny CD lub Pen Drive.
Aktualny, aktywny adres e-mail.