Pożytecznie:

Realizowany w czasie trwania nauki program oparty jest na nowej podstawie programowej MEN oraz wychodzi naprzeciw potrzebom komunikacji w języku obcym, przygotowuje słuchacza do egzaminu gimnazjalnego oraz wdraża do testów na egzaminy British Council (FCE, CAE). Wprowadzane są elementy języka biznesu.

Skutecznie:
Oczekujemy rezultatów naszej pracy, a więc:
  • regularnie sprawdzamy poziom zdobytych wiadomości  i umiejętności językowych - stosujemy niestandardowe, interaktywne metody testujące wiedzę szybko i sprawnie
  • dostosowujemy pracę do potrzeb grupy, uwzględniając indywidualne tempo nauki każdego ze słuchaczy
  • stosujemy pomoce naukowe motywujące wszystkich słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
  • w sposób niestandardowy rozwiązujemy kwestię robienia notatek na zajęciach i przekazywania ich nieobecnym natychmiast po zakończonych zajęciach, aby absencja nie powodowała zaległości w nauce i nie zniechęcała do dalszej pracy
  • regularnie informujemy rodziców o postępach i trudnościach w toku nauczania

Atrakcyjnie:
Odpowiednio dobrane tematy zajęć oraz stymulujące kompetencje lingwistyczne pomoce naukowe podnoszą atrakcyjność treści językowych poruszanych na lekcjach, aby nauka nie była ani trudna, ani  nudna.

Motywująco:
Realizujemy cele i założenia Centrum 'schoolka'.