Pożytecznie:
Realizowany program wychodzi naprzeciw potrzebom komunikacji w języku obcym, przygotowuje słuchacza do egzaminu maturalnego oraz egzaminów British Council (FCE I CEA).
Wprowadzane są elementy języka biznesu.

Skutecznie:
Gwarantujemy rezultaty naszej pracy,  a więc:
  • regularnie sprawdzamy  zdobyte wiadomości  i umiejętności językowe  naszych podopiecznych  -  stosujemy niestandardowe metody testujące wiedzę szybko i sprawnie
  • regularnie dostosowujemy pracę do potrzeb grupy, uwzględniając indywidualne tempo nauki każdego ze słuchaczy
  • stosujemy pomoce naukowe stymulujące przyswajanie języka
  • pozostajemy w kontakcie z nieobecnymi na lekcjach, aby absencja nie powodowała zaległości w nauce i nie zniechęcała do dalszej pracy – notatki otrzymywane są przez nieobecnych drogą elektroniczną natychmiast po zakończonych zajęciach na wskazany adres e-mail
  • UWAGA => możliwość modyfikacji programu nauczania pod kątem profilu zawodowego w szkole średniej: np. hotelarstwo, informatyka, logistyka, gastronomia i inne zaproponowane

Motywująco:
  • odpowiednio dobrane tematy zajęć oraz niestandardowe pomoce naukowe podnoszą atrakcyjność treści językowych poruszanych na lekcjach, aby nauka nie była ani trudna, ani  nudna
  • wskazujemy na praktyczne użycie języka i znaczenie jego znajomości w przyszłej karierze zawodowej
  • kilka zajęć w semestrze przeprowadzanych z native speakerem
  • zajęcia odbywają się w miłej i motywującej atmosferze
  • specjalnie przemyślane rabaty dopingują do wspólnego wysiłku