Oferta dla szkoły średniej i matury:
Skutecznie:

  • program z zgodny z podstwą matury, do której przystępuje uczestnik
  • regularna ewaluacja postępu
Kursy organizowane są:

2 razy w tygodniu - po 50"/ 18 zł
1 raz w tygodniu -  po 75 minut/ 25 zł
Podane ceny dotyczą grup sześciooosobowych

Lekcje 1:1
 - ustalane są indywidualnie, po pierwszych trzech miesiącach współpracy przeprowadzany jest test weryfikujący postęp, na podstawie którego nauka jest kontynuowana, lub nie. Cena zajęć: 40 zł