Nauczanie indywidualne:

Oferowane dostosowania:

intensywnoość, termin, elestyczność w częstotliwości, poziom, zakres materiału, Business English, egzaminy FCE, CAE, miejsce odbywania się zajęć, inne dostosowania

Kursy grupowe:

planowane zajęcia w roku szkolnym 2010/2011

-
poziom zupełnie początkujący  (grupa formowana ponownie we wrzesniu, grudniu, styczniu,marcu i pod koniec czerwca)

Oferta dla osób, które wcześniej nie uczyły się języka lub posiadają barierę związaną z posługiwaniem sie językiem w mowie. Zajęcia jeden raz w tygodniu(2x50 minut) prowadzone metodą bezpośrednią i komunikatywną nakierowane głównie na umiejetność płynnej komunikacji. Nauka odbywa się w grupie do 6. osób przy użyciu multimediów w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Zapewniamy mozliwość kontynuacji na wyższych poziomach.

- poziom  początkujący 
- dla osób, które już wcześniej uczyły się języka

Grupa dla osób, które posiadają już wcześniejsze doświadczenia z nauką języka, ale próby nauki nie powiodły się wg oczekiwań.  Dużo zachęcających metod i przełamywania barier.


-
poziom średniozaawansowany

Kontynuacja nauki na wyższym poziomie niz elementarny, nacisk głównie na kształcenie umiejetności  automatycznego rozumienia ze słuchu i mówienia. Poznawanie nowych strukur gramatycznych pozwalające na swobodniejsze wypowiedzi oraz rozszerzanie słownictwa przede wszystkim związanego z komunikacją w zakresie spraw codziennych, zdobywania i udzielania informacji. Treningi konwersacji, rozumienie ze słuchu oparte na materiałach zawierajacych wypowiedzi Native Speaker'ów, kontakt z żywym językiem w trakcie zajęć, mniejszy nacisk na tworzenie wypowiedzi pisemnych.
Nauka odbywa sie w grupie do 6. osób przy użyciu multimediów w miłej i przyjacielskiej atmosferze, zajęcia raz i dwa razy w tygodniu.
 
- poziom zaawansowany

Kontynuacja nauki po 1-2  latach przy bardzo dobrze utrwalonych podstawach, rozszerzanie słownictwa oraz rozbudowywanie struktur i funkcji językowych pozwalających na porozumiewanie się nie tylko w typowych sytuacjach, ale pozwalające radzić sobie z pełną swobodą wypowiedzi, bogatą w odpowiednio dobierane słownictwo np. przy zakupie samochodu lub uzyskiwaniu szczegółowych informacji przy zawieraniu umowy o pracę, przy czym zawartość tematyczna kursu uzależniona od potrzeb indywidualnych członków grupy.


- poziom wysokozaawansowany

Nauka ( od 3. roku nauki języka) pod kątem egzaminu FCE ,  elementy języka biznesu, aktywne korzystanie z wcześniej zdobytych wiadomości.
Po ukończeniu kursu na tym poziomie słuchacze doskonale orientują się w strukturach wszystkich czasów, stronie biernej, okresach warunkowych, mowie zależnej, czasownikach modalnych funkjonujących we wszsytkich czasach, potrafią relacjonować wydarzenia z przeszłości, mówić o przyszłości, używać odpowiedniego słonictwa.
Wstępne przygotowania do egzaminu FCE - testy pisemne,  wypowiedzi ustne -  łagodna forma wprowadzenia.
Zajęcia jeden i dwa razy w tygodniu na zasadach opisanych powyżej.


- przygotowanie do egzaminu FCE

Nauka nakierowana na strategię egzaminu FCE przy ścisłej, ustawicznej współpracy z lektorem w mikro grupie do 3. osób, uzupełnienie wiadmości z gramatyki i leksyki języka, równoległe rozwijanie wszystkich pięciu umiejętności językowych do uzyskania wymaganego efektu - u nas nauka do skutku !!!!
Dodatkowo oferowane za które nie płacisz:

 - przesyłanie notatek osobom nieobecnym na zajęciach

(!!! tylko u nas !!!)

 - dodatkowe konsultacje z lektorem prowadzącym
 - regularne opinie dotyczące robienia postępów w nauce
 - różnorodność materiałów stymulujących przyswajanie języka
 - domowa atmosfera w optymalnie małej grupie

gwarantujemy stałą cenę kursu dla kontynuujących u nas naukę