OFERTA DOTYCZY NAUCZANIA
JĘZYKA BIZNESU

na poziomie średniozaawansowanym
i zaawansowanym

 

Wymiar czasowy kursu:  100 zajęć x 50’
(możliwość kontynuacji)


Ogólne warunki uczestnictwa w kursie:
Elastyczny tryb nauki:

- zajęcia 1:1, planowane i odwoływane najpóźniej  do dnia poprzedniego terminu pojedynczych zajęć, z możliwością regulowania częstotliwości odbywania wg zaistniałej dyspozycyjności słuchacza i lektora, liczba zajęć do wykorzystania do 180 dni od daty rozpoczęcia kursu.
 - grupy - ustalenia bezpośrednio z zainteresowanymi słuchaczami

 

Miejsce nauki:
Pracownia multimedialna
przy ul. Brzozowej 3 w Sanoku lub placówka firmy
  Do celów efektywnego nauczania wykorzystane będą: tablica interaktywna, tablet interaktywny i system  do przeprowadzania testów oraz zestaw specjalistycznych podręczników.

Płatność:
Naliczana z góry za okres jednego miesiąca za planowaną liczbę zajęć, przyjęcie  wpłaty gotówką potwierdzone rachunkiem wystawionym
przez
Centrumschoolka’

Dalsze postanowienia:
Pozostałe regulacje warunków uczestnictwa w kursie odbywają się na podstawie porozumienia stron oraz przy wzajemnym poszanowaniu interesów.

Program kursu do wglądu
w sekretariacie Centru
m.


Ogólne forma nauczania:

  • nauczanie języka obcego maksymalnie dostosowane do potrzeb grupy  lub indywidualnych pracowników
  • język formalny  - nauka tworzenia  form wypowiedzi pisemnych w języku obcym do zastosowania w  korespondencji  zawodowej
  • pomoc w bieżącej korespondencji firmy w języku obcym
  • tłumaczenia niewymagające usług tłumacza przysięgłego oraz zlecenia na tłumaczenia przysięgłe
  • metody bezpośrednie w nauczaniu kształcące sprawność płynnej konwersacji
  • nauka w miejscu pracy lub innym wskazanym
  • inne konieczne dostosowania