Płatności należy dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe:

CENTRUM STYMULACJI LINGWISTYCZNEJ „schoolka”

BPH 26 1060 0076 0000 3260 0172 0522