Płatności należy dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe:

CENTRUM STYMULACJI LINGWISTYCZNEJ „schoolka”

PKO BANK POLSKI
2910202980 0000 2702 0110 9164