Super oferta dla dzieci od 4. roku życia:

Efektywne nauczanie języka francuskiego dzieci od 4. roku życia
pasjonujące dla studenta i lektora.

Nauka języka obcego dzieci w tym wieku ma za zadanie odbywać się w sposób jak najbardziej urozmaicony,  gdyż koncentracja uwagi na tym etapie rozwoju jest ograniczona. Spowodowane jest to ogromną ciekawością świata otaczającego malucha, toteż przygotowany program nauczania dla najmłodszych wykorzystuje ją i jest nasycony mnogością gier i zabaw prowokujących użycie i zastosowanie nauczanego języka w wymiarze możliwym dla dzieci do ogarnięcia stymulując zdobywanie wiedzy w sposób jak najbardziej bezwiedny.

Cele nauczania:
 • wypełnienie czasu zajęć aktywnością stosowną dla danej grupy wiekowej dzieci: zadania kinestetyczne, artystyczne, multisensoryczne  oraz inne właściwe, aby nauczyć więcej, śmielej, atrakcyjniej
 • czytanie bajek i wierszyków w języku francuskim– kształtowanie rozumienia ze słuchu oraz kryteria dydaktyczne
 • uwzględnienie indywidualnych możliwości rozwojowych w aktywności na zajęciach
 • naukę słówek i zwrotów w codziennej komunikacji, pozdrowienia okolicznościowe, inne proste słówka
 • ‘stop klatki’  z ulubionych filmów dla lepszego utrwalenia wiadomości       

Zważywszy na wyposażenie pracowni ‘schoolka’ oraz kwalifikacje lektora  realizacja wyżej wymienionych celów jest możliwa.

Gwarantujemy:
 • wyspecjalizowany nauczyciel języka obcego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • atrakcyjne pomoce naukowe
 • wiele kształcącej zabawy
 • miła,  domowa atmosfera
 • niewielka grupa
 • tutaj  SUPER CENA

Tryb nauki: 2x [35 minut] w tygodniu, koszt 1 zajęć dla 1 dziecka: 5,00 PLN


NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO POD KĄTEM INNYCH POTRZEB JEST MOZLIWE I OSIĄGALNE
zapisy: NR TELEFONU:   609 087 157


aktualnie formujące się grupy:

francuski początkujący: szkoła średnia, klasy I: 10,00 pln/os/50'
francuski matura -   10,00pln/os/50'

francuski indywidualnie - matura i inne:  25,00 pln/50'