CENTRUM STYMULACJI LINGWISTYCZNEJ  ‘schoolka’

Adres:
38-500 Sanok,
ul. Brzozowa 3
(wejście do pracowni od ulic Dąbrowieckiej i Jana Brzechwy)

Tel. 609 087 157  
e–mail: schoolka_jm@tlen.pl
www.centrumschoolka.pl